Vill du sprida Invigos digitala skrivverktyg till elever, lärare, skolor och kommuner?

Vill du arbeta för bättre digital skrivpedagogik, skrivverktyg och skrivkunskaper i svenska skolan? Vill du sprida Invigos digitala skrivverktyg till elever, lärare, skolor och kommuner? Då ska du söka Invigos tjänst som ansvarig för skolrelationer.

I denna tjänst ansvarar du för att:
Fyra skärmbilder
  • Sprida ny pedagogik och Invigos verktyg och idéer i social media. Interagera med lärare och skolledare på Facebook och Twitter. Du är Invigos förespråkare och ansikte utåt i svenska skolvärlden.
  • Skapa ett “community” med Invigos ansändare på Facebook och guida detta "community" av pedagoger och elever i hur man bäst kan lära, skriva och nyttja Invigos. Genom detta “community” ansvarar du för support till Invigos användare.
  • Kontinuerligt testa skrivverktyget och dess funktioner, för att i) utvärdera den pedagogiska designen och utforma förbättringar tillsammans med Invigos grundare, ii) detektera eventuella buggar, och iii) förstå skrivverktyget i detalj och kunna stötta Invigos användare.
Utöver dessa ansvarsområden kan det -- beroende på dina intressen och din kompetens -- finnas möjlighet att A) axla ansvar inom försäljning och kontraktsskrivning med kommuner, B) presentera Invigos och nya pedagogiska möjligheter på mässor och konferenser, samt C) driva användartester i klassrummet, där tydliga och mätbara hypoteser formuleras kring Invigos pedagogiska nytta, för att därefter testas och utvärderas genom observationer av och diskussioner med elever och lärare.

För att lyckas i denna tjänst krävs att
  • du är väl etablerad i social media med ett brett kontaktnät i svensk skola,
  • du är en erkänt duktig pedagog,
  • du är övertygande, driven, ansvarstagande och kommunikativ,
  • du gillar ny digital teknik och fascineras över digitaliseringens nya möjligheter,
  • du brinner för att utveckla lärares undervisning och elevers lärande.
Om detta stämmer in på dig, ser vi fram emot att höra av dig. Skicka din ansökan till:
Martin Tiberg 
martin@invigos.se
+46 72 539 8030

Invigos är ett ungt pedagogik-teknologiskt företag som vill förändra hur elever skriver och lär sig. Företaget har samlat några av Sveriges mest relevant aktörer för digital skrivutveckling -- 13 kommuner, fyra partnerskolor, fyra universitet, handikapporganisationer och småföretag -- inom partnersamarbetet "Alla kan skriva" (www.alla-kan-skriva.se). Detta samarbete är Invigos förlängning ut i skol-, forskar- och entreprenörsvärlden. Tillsammans arbetar vi för att radikalt förbättra skrivpedagogik, skrivverktyg och skrivkunskaper i skolan. Vi sätter elevens behov att lära och skriva i centrum, och verkar gemensamt för att ge lika livsmöjligheter till alla Sveriges elever.